Темите на европейският съюз - cyindep.eu

Портал за ЕС и темите около Европейските страни членки на ЕС.

Европейски съюз

Най-големият проблем за Европа и в световен мащаб е бедността. Тя има решаваща роля и към нея ЕС насочва голям потенциал от ресурси за преодоляване на кризата. Изкореняване на бедността сред населението на Европа е главна задача в политиките за развитие. В същото време се очаква успех, който не гарантира правата без някаква защита. Миналите грешки илюстрират необходимостта от активно политиката за развитие на един инструмент, който наистина може да работи за хората. Така например в 2003 г. са включени 3 национални платформи от страни като Чехия, Словакия и Малта. През изминалите 10 години само 2 члена борда на CONCORD вземат участие Представители на 3 страни членки на ЕС са представители, които заемат лидерски позиции в работните структури CONCORD като съпредседатели. Такива са Естония, България и Латвия. Като цяло платформата за развитие на НПО представляват 429 неправителствени организации в Европа. От тях седем национални платформи, са подпомагани финансово от техните…
Помощта може да спаси живот, това е една от идеите заложени в плановете на ЕК. Европейската помощ бележи и известен спад, въпреки лидерите на ЕС, които обещават да помогнат на бедните хора по света. За да бъде преодоляна безработицата, глада и бедността в световен мащаб висшите органи поемат ангажимент, а той е от решаващо значение за по-нататъшни успех. За целта се предприемат множество действия едни, от които следят за броя на бедните хора и тези, които се нуждаят най-силно от помощ. В момента ЕС е най-силният донор на помощи в световен мащаб. Много от развитите страни имат възможност да се възползват от подкрепа на ЕС, а това им помага да постигнат жизненоважни схеми в социалната инфраструктура, продоволствената сигурност и хуманитарна помощ, чиито граждани отчаяно се нуждаят. Контролът и органите в ЕС имат за цел да следят за поддържане на обещанията за качествена помощ по време на изпълнението на инициативата. Помощ…